Psykiskt sjuka nekas bostad

Politikerna i socialnämnden är kritiska mot det kommunala bostadsbolaget i Umeå. Umeå kommuns bostadsbolag Bostaden nekar fyra psykiskt sjuka unga kvinnor bostad. Trots att de enligt lagen har rätt till bostad i särskilt boende med personalstöd via kommunen.

Eva Andersson och Pernilla Djärv är socialpolitiker som nu vänder sig till kommunledningen för att få direktiven till Bostaden tydligare.


- Bostaden har i sina ägardirektiv ett uppdrag att fungera marknadsmässigt, och det innebär att de är helt kallsinniga till den här gruppens behov och därför tycker jag att det är jätteviktigt att vi lyfter frågan tillbaka till kommunledningen, säger Eva Andersson, socialdemokratisk ordförande i socialnämnden.


Just nu är det nio personer i Umeå som fått beslut om att dom får bo i särskilt boende, men bara fem har fått besked om inflyttning. Trots påstötningar till både privata fastighetsägare och kommunens eget bostadsbolag Bostaden får fyra kvinnor ingen bostad.


- Nånannanismen råder kanske lite för mycket som det ser ut idag, nån annan ska fixa, men inte jag och inte här och inte nu, säger Pernilla Djärv centerpartist i socialnämnden.


År 2002 fick socialnämnden och Umeå kommun kritik av Länsstyrelsen för att inte ha fullföljt beslut, det var långa väntetider för särskilt boende för äldre dementa, funktionshindrade och psykiskt sjuka, och för långa köer till dagverksamhet för dementa. Sedan dess har dagverksamheten för dementa ökat från 20 platser till 75 i slutet av 2003, och socialtjänsten har erbjudit 24 personer med funktionshinder ett boende med stöd från och med i år, som dom enligt lagen har rätt till. Och fyra av dom sex som erbjudits bostad först år 2006, har själva valt att vänta tills det byggs i deras stadsdel.


- Vi får inte bygga upp kategoriboenden i ytterkanterna speciellt anpassade bostäder, utan vi måste få till stånd en integrering, säger Eva Andersson.