Skolan i Åbyn läggs ner

Skolan i Åbyn utanför Byske kommer att läggas ner från och med höstterminen 2004.
Det beslutade Barn- och grundskolenämnden i Skellefteå i går.
Enligt kommunens beräkningar har skolan i Åbyn ett vikande elevunderlag och kommer att ha färre än 30 elever nästa läsår.
Tanken är nu att eleverna ska flyttas till Byske skola som också har har vikande elevunderlag.

Det slutgiltiga beslutet om att lägga ner skolan i Åbyn fattas av kommunfullmäktige.