Nya lokaler för dialys i Skellefteå

Det är dialysavdelningen på Skellefteå lasarett som ska få bättre arbetsmiljö i nya lokaler. En miljonsatsning handlar det om.
Ytan ska bli dubbelt så stor och man ska också kunna ta emot dubbelt så många patienter. På dialysavdelningen renas njurpatienters blod. I fjol gjordes 2.000 behandlingar.

På den nuvarande avdelningen är det trångt, och svårarbetat när dialys ges i sängen och många patienter är rullstolsbundna. Nu vill man ha bättre arbetsförhållanden för personalen och bekvämare miljö för patienterna.

Landstinget har satt av 6,8 miljoner till ombyggnaden och 4,7 miljoner till utrustning.