Överskott för socialnämnden i Umeå - igen

Socialnämnden i Umeå visar ett bokslut för 2003 med ett överskott för tredje året i rad.
Överskott är på drygt 11 miljoner kronor och beror bland annat på att antalet umebor med socialbidrag har minskat. Dessutom har färre vikarier tagits in och fler bland personalen har fått tillsvidareanställning. Personalen jobbar inte lika mycket övertid som tidigare.

Samtidigt visar enkäter bland brukarna att vården blivit bättre.
Och bland personalen har sjukskrivningarna minskat (med 0,6 procent) för första gången på flera år.

- Däremot oroar det att antalet ungdomar mellan 16 och 19 år som placeras på institution ökar i Umeå, säger socialdemokraten Eva Andersson, ordförande i socialnämnden.