Volvo i Umeå nyanställer

Det går bra för Volvo Lastvagnar i Umeå. Personalen räcker inte till.
Volvo Lastvagnars hyttfabrik i Umeå planerar därför att visstidsanställa 100 personer - det bekräftar den tillförordnade platschefen Lage Lindfors idag (torsdag).

Anställningen gäller en period på ett år - från den 1 februari i år till den 31 januari nästa år.

Anledningen till det ökade personalbehovet är enligt Lindfors en tilltagande orderingång.