Missnöje med sena tidningar i inlandet

Runtom i inlandet är tidningsläsarna upprörda. Orsaken är att tidningarna inte kommer när de ska.
Bland annat i Rajastrand är man nu så upprörd att man tänker ordna ett möte i byn för att diskutera vad man ska göra.
Enligt Erik Orring, vd för Västerbottenskuriren, är orsaken till problemen en ny tryckpress och att man har byggt en ny packsal. Han lovar att prenumeranterna ska kompensas genom förlängning av prenumerationen.