Reflexband renens livförsäkring

Renolyckorna har blivit färre. Förra året rapporterades knappt 600 påkörningar, en minskning med ungefär 50 olyckor. Det finns flera förklaringar till minskningen. Den viktigaste är reflexhalsbanden säger Lillemor Eliasson som arbetar med viltskador på Vägverket.

Renolyckorna var mycket vanligare för tio år sedan. Men så kom man på iden med reflexhalsband som innebär att bilisterna mycket lättare upptäcker renarna och hinner bromsa i tid.


Vägverket kom med en rapport i höstas som konstaterade en kraftig nedgång av antalet renolyckor under åren 1997 till 2001. Mer än en halvering.


Det finns säkert flera förklaringar till minskningen. Att fler bilar har låsningsfria bromsar. Måttliga snödjup kan bidra till att renarna håller sig bort från vägen. Hur samebyarna lagt upp beten och flyttningar kan påverka. Salt på vägen lockar dit renarna så man testar med saltstenar på säkert avstånd från trafiken. Allt kan bidra, och reflexerna är helt säkert renens bästa livförsäkring.


Vägverkets rapport visar också att förarens kön har betydelse. Männen är kraftigt överrepresenterade i olycksstatistiken. 9 av 10 renolyckor inträffade med en man vid ratten.