Bilprovning i Skellefteå reserverar besiktningstid

Bilprovningen i Skellefteå blir först i länet med att erbjuda bilägarna reserverad tid för besiktning.
Systemet går ut på att när bilägaren får kallelsen till besiktning så finns även
en besikningstid reserverad

För att bekräfta och få behålla den föreslagna besiktningstiden måste bilägaren betala in besikningsavgiften.


Bilprovningen har genomfört försök i Enköping Västerås och på Gotland, och från den 2 februari införs
systemet på 19 orter, däribland Skellefteå.
I augusti räknar Bilprovningen med att alla landets stationer ska kunna erbjuda reserverad tid.