Samer kritiserar hälsoprojekt i Vilhelmina

Nu kommer hård kritik mot projektet företagshälsovård för renskötare, vid Södra Lapplands forskningsenhet.
- Ett gäng lycksökare, säger sjukgymnasten Jonny Aira om huvudmannen.
- Befängt, svarar forskningschefen.
Projektet vid vid Södra Lapplands forskningsenhet i Vilhelminga ska utreda behov och finansiering av en särskild företagshälsovård anpassad till rennäringen. Men sjukgymnasten Jonny Aira, som även sitter i samiska institutets styrelse, är kritisk. Aira menar att man bara utnyttjar det samiska för att få pengar.
- Det är ett gäng lycksökare, jag förväntar mig inte att de kommer att göra någonting som ger samerna något tillgodo av det här, säger Jonny Aira, skulle de mot förmodan göra det så beror det enbart på att de vet att de har ögonen på sig och fått kritik både från mig och från annat håll.
- Bakgrunden till utredningen om företagshälsovården är ju inte att vi har kommit på att vi kan tjäna pengar på, det är alldeles befängt, svarar Per Sjölander är forskningschef och docent på forskningsenheten.

Sjölander säger att tidigare studier visat att arbetsmiljön är behäftad med ganska stora risker, och rennäring har också bett forskarna göra utredningen.

Aira anser att samerna exploateras, och jämför med staten som skövlar skog, vatten eller jakt för samerna och bygger sina åsikter på tidigare erfarenheter.
- Jag har sett tidigare så kallade forskargrupper, professionella lycksökare kan man gott kalla dem, som går in och forskar om ett område i det samiska för att det är lättillgängligt, säger Jonny Aira, nu har de hittat ett forskningsfält som de kan mjölka pengar på.

- Den sameforskning vi bedriver är initierad av samer, och den bedrivs i stor utsträckning av samer, säger Per Sjölander, som tycker kritiken är sorglig och hoppas att den beror på brist på information.