Lyft frågan om lyckseleskolornas framtid till kommunstyrelsen

Framtiden för Lyckseles skolor bör beslutas på högre politisk nivå än i Barnomsorg- och utbildningsnämnden.
Lyft frågan till kommunstyrelsen, menar Gun Rehnman från Örträsk.
Kommunalrådet i Lycksele, socialdemokraternas Lily Bäcklund är inte helt avvisande till tanken men vill i sådana fall att de aktuella skolfrågorna ska behandlas i fullmäktige. Men allra först vill hon diskutera frågan med andra politiker.