Mer pengar till skydd av värdefull natur

Västerbottens län får 44,6 miljoner kronor för skydd av värdefull natur och skötsel av skyddade områden.
En del av pengarna ska användas till skötsel av fjällederna, och kommunala naturvårdsprojekt. Den största delan 30 miljoner ska användas till inköp av värdefull mark.

Naturvårdsverket ökar i år anslagen för skydd och skötsel av värdefull natur och i år fördelas 900 miljoner kronor i hela landet.