Rekordhög produktion av sågade trävaror

Sågverken satte rekord ifjol. Aldrig tidigare har det producerats så mycket sågade trävaror som 2003.
Enligt preliminära siffror från Skogsindustrierna producerade de svenska sågverken 17,3 miljoner kubikmeter sågade trävaror i fjol.
Det är 4 procent mer än gamla rekordåret 2002.