Skellefteå kommun tar över Metsokontor

Skellefteå kommuns fastighetsbolag Polaris tänker ta över en kontorsfastighet i Ersmark som i dag ägs av företaget Metso Minerals.
Det här är en del i dom disskussioner som pågått mellan Skellefteå kommun och Metso Minerals, och som fått företagsledningen att dra tillbaka beslutet om att flytta tillverkningen från Ersmark till Trelleborg.

Även landshöding Lorentz Andersson medverkade i diskussionerna, och han säger att det kan bli aktuellt med regionalpolitiskt stöd för den nyinvestering som företaget planerar i Ersmark.