Revolution i kassan

Ingen ska behöva sitta i kassan mer än halva arbetsdagen. Det anser Arbetsmiljöinspektionen i Linköping och den här kan bli en norm för hela landet.

Inspektörerna i Linköping menar att kassaarbetet i butiker med hårt kundtryck är så skadligt att personalen inte får sitta i kassan längre än fyra timmar om dagen och två timmar per arbetspass.


De skärpta kraven skulle innebära en revolution i personalens arbetsmiljö jämfört med idag, då man kan få sitta i kassan sju timmar om dagen.