E 12 åter öppen för personbilstrafik

Uppdaterad 09:05

 E12 är åter öppen för trafik, men bara för personbilar. Lastbilar får fortfarande ta omvägen via Jooesjö i väntan på att reparationerna blir klara.

Enligt trafikverkets hemsida är ett antal vägar avstängda på grund av vägras och översvämningar.

Väg 1117 - mellan Krokfors och Oltokholmen. Vägen avskuren 100 meter öster om vägskälet till Laisaliden.

Väg 1088 - vägen avstängd på två ställen på grund av översvämningar.

Det finns även ett antal mindre vägar i Västerbottens fjällvärld som har mycket begränsad framkomlighet, bland annat Väg 1054, mellan Rajastrand och Harrsjö, i Dorotea kommun och Väg 1082 i höjd med Blaikliden, i Vilhelmina kommun.

– Läget är ganska svårbedömt just nu, säger Per-Mats Öhberg, Trafikverket. Våra driftledare och entreprenörer arbetar för fullt med att försöka få en bild av hur omfattande skadorna är.

Orsakerna till vägskadorna tycks till största delen bero på skred, ras och översvämningar.

– På grund av varmt väder och samtidigt regn, har snösmältningen för ovanlighetens skull startat uppifrån och den har sedan sköljt nerför bergssidorna och dragit med sig snö, is och jord, vilket underminerat eller rent av skurit av vägarna, säger Per-Mats Öhberg.