Syttende Maj

Idag ska det flaggas ordentligt i grannlandet. Det är sjuttonde maj vilket innebär att det är Norges nationaldag. Även i Kåge kommer det att flaggas där norskan Ann-Katrin Kristensen bor.