Holmön

Krav på större färja

Holmöns infrastrukturgrupp har tröttnat på statens oförmåga att lösa färjetrafiken mellan ön och fastlandet. I en skrivelse till näringsdepartementet kräver de en ny större färja istället för de lösningar med svävare och ombyggd färja som är aktuella.