Tärnaby/Kiruna

Med samarbete drivs teater vidare

Det verkar ordna sig för Samiska teatern i Tärnaby. Verksamheten har gått på sparlåga en längre tid och sedan ett år tillbaka har man stått helt utan lokaler. Nu har Samiska teatern i Kiruna tagit ett första steg till att på nytt ta upp samarbetet, trots att det är stora svårigheter med att finansiera den egna verksamheten.

– Den här teatern har inte fått sina anslag uppräknade en enda gång på 15 år och om man gör en lätt överslagsberäkning så kan man se att det handlar om pengar i miljonklassen som vi har förlorat i köpvärde helt enkelt, och det gör att det inte är möjligt att bedriva professionell verksamhet på två orter med fast personal och fasta produktionsmedel på två orter, säger Lena Engqvist Forslund, chef för Samiska teatern i Kiruna.

Men även om man inte kommer att ha någon fast personal i Tärnaby, så har man tänkt sig att samarbeta med teatern där. Amatörteatern Åarjel Saemieh Teahter har inte varit med och satt upp någon föreställning sedan 2005 och samarbetet med Samiska teatern, Giron sami teahter, i Kiruna upphörde 2007. För ett år sedan förlorade Storuman kommun lokalen i Folkets hus i Tärnaby, sedan dess har teatern i inte heller haft någon lokal. Men från och med i år får Samiska teatern istället ett verksamhetsbidrag på tvåhundratusen från Storuman kommun.

– Den här konstruktionen som vi gör nu med ett verksamhetsbidrag där vi är fria att använda en del av de pengarna till att hyra den sortens lokal som vi behöver är en mycket bättre överenskommelse helt enkelt.

Vad tycker du att skattebetalarna i Storumans kommun får ut av finansieringen av samisk teater?

– Jag tror att skattebetalarna i Storuman kommer att få ut bra av de här tvåhundratusen som Storuman nu lägger i en pott som ska gå till ungdomsverksamhet och samarbete med amatörerna och jag tycker att det är en väldigt viktig verksamhet alltså att satsa på det uppväxande släktet och satsa på de som vill göra teater på sin fritid och jobba med den kulturyttringen. Det ser jag fram emot att få utveckla, säger Lena Engqvist Forslund, chef för Samiska teatern i Kiruna.

Den 15 juni ska hon ha möte med de amatörer i Tärnaby som är intresserade av att samarbeta. Tillsammans ska man lägga upp framtiden.