Malå

Hellsten i dubbla roller

Kommunalrådet Arne Hellsten i Malå (Malålistan) följer inte det kommunala reglementet som säger att han ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen. Socialdemokraten André Hällsten ifrågasätter kommunalrådets dubbla roller som kommunföreträdare och företagare i hotellbranschen.

Enligt ett politiskt beslut från maj 2007 så ska ett kommunalråd i Malå ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen.

Förutom kommunalråd så är Arne Hellsten också vd för spa- och konferensanläggningen Källan i Åmliden.

När han tillträdde för snart 4 år sedan så beslutade den politiska majoriteten att sänka hans arvode till 70 % av kommunalrådsarvodet.

Och Arne Hellsten medger att han inte följt reglemenetet men menar att det sänkta arvodet gör att han kan ha kvar sitt uppdrag som vd för Källan. Men det tycker alltså inte André Hällstens (S).