VÅRFLODEN

Varning för höga flöden

SMHI varnar för höga och mycket höga flöden i vattendragen i större delen av övre Norrland.

I Västerbottens inland och kustland är det en klass 2 varning, det kan innebära fara för allmänheten och störningar i viktiga samhällsfunktioner. I fjällen är det en klass 1 varning.

SR Västerbotten
news.vbtn@sr.se