Norr- & Västerbottens län

Ett 20-tal vägar avstängda

Vårfloden har medfört att ett 20-tal vägar är avstängda i Norrbottens och Västerbottens fjällområden.
– Läget har förvärrats under de senaste dygnet, säger Per-Mats Öhberg på Trafikverket.

– Det finns kritiska partier i många fjälldalar och i andra låglänta områden. Vi får räkna med att fler vägar blir avskurna eller översvämmade, säger Per-Mats Öhberg.

De flesta vägar som drabbats av höga vattenflöden och fått stängas av är mindre vägar.
– Det finns några mer trafikerade vägar som vi har problem med. Det är Silvervägen, riksväg 95, som är avstängd mellan Allejaur och Baktåive på grund av översvämning. Även Sagavägen, länsväg 1088, som går från Kittelfjäll mot norska gränsen är avstängd. Dessutom är det begränsad framkomlighet på E 12 från Storuman mot norska gränsen där vägen är rejält skadad på flera ställen ovanför Hemavan, säger Öhberg.

Trafikverkets personal har på flera ställen tvingats gräva av vägar och lägga ned vägtrummor för att rädda vägen från att spolas bort av de vattenmassor som forsar fram vid sidan av den.
– Vi har just nu ett 50-tal större eroderingsskador som snabbt måste repareras. Det pågår en ständig kamp mot naturens krafter, konstaterar Per-Mats Öhberg.

SMHI har utfärdat en klass 2 varning för mycket höga flöden i vattendragen i Västerbottens inland och kustland.