Hemavan/Vilhelmina

NextJet straffas för inställda flyg

Flygföretaget NextJet har inte skött sina flygningar som de ska, därför har Rikstrafiken belagt företaget med avtalsvite för sena och inställda flygningar.

Bolaget förlorar därmed ersättningar på cirka 350 000 kronor för avgångar mellan Arlanda och Hemavan respektive Vilhelmina.

Enligt avtalet ska punktligheten vara 95 procent, men på linjen Arlanda-Vilhelmina var den under fjärde kvartalet 2009 på 90 procent och på Arlanda-Hemavan 86 procent. Det blir också avtalsvite för att bolaget ställt in två turer vardera till Vilhelmina respektive Hemavan.

NextJet har inte heller svarat när Rikstrafiken begärt en förklaring, därför får bolaget betala ytterligare ett avtalsvite på 20.000 kronor.

Vitesbeloppen dras från den ordinarie ersättningen. För perioden fjärde kvartalet 2009 var det knappt 3,6 miljoner kronor.