Sapmi

Renarnas matkris är slut

Mitt i bedrövelsen av översvämmade vägar, jordskred och brist på dricksvatten finns också ljuspunkter. Renskötare kan andas ut när snön smälter och renarna kommer åt mat där barmarken tittar fram.

– Det var ett måste att det skulle börja tina någon gång, för det var kris där ett tag, eller det var kris, för de som hade renarna ute, säger Tobias Jonsson, ordförande i Grans sameby i norra Västerbotten.

Innan vädret slog om var det i princip full vinter och mycket snö, vilket gjorde att det var krisartat för renarna som inte var inhägnade.

Just nu är det en intensiv period i kalvningen och då är det viktigt att det finns tillräckligt med mat.

Tobias Jonsson berättar att rennäringen vant sig vid tidiga vårar och barmark första maj, men den här vintern har det varit mer normalt, det vill säga mer som förr.

Renskötseln påverkas i och för sig av vårfloden som får svårare med transporterna och renarna kan få svårt att ta sig fram i vandringen. Men generellt är det positivt att det blev mildare väder.

– Det känns bra, det är som en liten sten som faller från var mans mage att det känns lugnt här nu. Det börjar komma fram lite barmark och kom fram mat till dem. Så det känns väldigt positivt.

Påverkas inte renarna vid kalvning?

– Jo, men jag tror de påverkats ännu mer om det varit rykande vinter än. Visst är det så här att det drunknar någon ren också i vårfloden när det blir mycket vatten, men du får lägga det i paritet med att om det fortfarande varit vinter. Äntligen försvinner snön, det är så, så är det, säger Tobias Jonsson, ordförande i Grans sameby.