Storuman

Storumans sjukstuga i vårflod

Vårfloden har gått hårt åt sjukstugan i Storuman, bland annat har parkeringen fått omfattande skador. Sjukstugans vaktmästare konstaterar att arbetet vid översvämningen gått bra, och haft nytta av den katastrofövning man gjorde för ett år sedan.

En katastrofövning vid sjukstugan i Storuman för ett år sedan kom till nytta vid översvämningen som hände nu. Erold Westman som är vaktmästare på sjukstugan säger att räddningstjänsten visste precis vad de skulle göra när vattnet började stiga mot byggnaden. Det är absolut nyttigt att öva, det ser man nu säger, Westman.

Skadorna på sjukstugans parkering är omfattande och blir kostsamma att åtgärda. Det är oklart om det är kommunen direkt eller kommunala fastighetsbolaget som får betala återställningen.

Nu leds vattnet bort men faran för nya översvämningar är inte över helt säkert. Det kan komma kraftiga regn på torsdag.