Västerbottens län

Vårfloden skapar nya problem

Uppdateras löpande med länkar till tidigare nyheter

Vattnet från snösmältningen har under natten drabbat Storuman med sjukstuga och skolor, medan vattnet börjat sjunka i Ammarnäs och i Vilhelminatrakten gör man sig beredd på stigande vattenflöden och vägar i Matsdal är i fara. Här samlar vi dagens nyheter om snösmältningen och dess konsekvenser.

Läget i Skellefteåälven är fortfarande kritiskt. Igår varnades för att regn skulle kunna förvärra läget än mer. Men de regnmängder som kom inatt och imorse har inte förvärrat läget alltför mycket, säger Peter Lindström är verksamhetschef för Skellefteåälvens Vattenregleringsföretag.

Lyckselestugan som riskerade att svepas iväg av vårfloden ser ut att klara sig. Öreån har sjunkit undan och vattnet står nu bara till bron, berättar räddningschefen.

I Storuman har vårfloden har gått hårt åt sjukstugan, bland annat har parkeringen fått omfattande skador. Sjukstugans vaktmästare konstaterar att arbetet vid översvämningen gått bra, och haft nytta av den katastrofövning man gjorde för ett år sedan. Även Parkskolan och Röbroskolan har drabbats. Men kommunalrådet tror att faran är över nu.

I Ammarnäs har vattennivån sjunkit med 8 centimeter på tolv timmar sedan kulmen i natt. Men ännu återstår stora mängder vatten som inte kommit ner från fjället.

I Vilhelmina följer räddningschefen särskilt utvecklingen i Matsdal där det är höga flöden och vägarna är i fara. Viktigt är också att ha beredskap för brukare i vård och omsorg.

För kustlandet med Umeälven och Vindelälven ser det lugnt ut. Däremot har SMHI-utfärdat en klass 2-varning för höga flöden i Vindelälven längre västerut. Då gäller det mest mindre vattendrag som åar och bäckar. Läs mer om varningen på SMHI:s hemsida, se länk till höger.