Storuman

Faran över, tror kommunalrådet

I Storuman har det blivit stora problem med översvämningar. Sjukstugan, Parkskolan och Röbroskolan har drabbats. Men kommunalrådet i Storuman som under förmiddagen inspekterat de översvämmade områdena menar att faran är över.

I Storuman har man blåst faran över för tillfället. De åtgärder med pumpar, invallning och avledning av vattnet som sattes in på söndagkväll fungerar och kommer inga häftiga regn blir det inte mer skador i tätorten.

Det är däremot mycket vatten i markerna västerut och räddningstjänsten har fortfarande berdskapsläge, säger räddningschefen i Storuman Lars-Erik Sundqvist. Bland annat har man bandvagnar i beredskap om det behövs för att nå fram med hemtjänst och omsorg om någon skulle bli isolerad ute i byarna.