Vilhelmina

Beredskap i Vilhelmina

Vilhelmina kommun har inte varit lika utsatt för översvämningsskador som fjällkommunerna i norra länsdelen. I dag är räddningschefen Ingemar Samuelsson mest orolig för utvecklingen i Matsdal. Det är väldigt höga flöden där och vägarna är i fara.

Räddningstjänsten utförde igår en flyginventering och räddningschefen Ingemar Samuelsson säger att det är otroliga vattenmängder på myrar och i vattendragen. Viktigaste uppgiften nu är att ha beredskap för brukare i vård och omsorg, säger han.