Länet

Västerbotten ska bli mer aktivt i Barents

Barentsregionen är inte längre i periferin utan i centrum av Europa. Det säger näringsminister Maud Olofsson efter ett två dagars möte i Umeå med representanter från de fem nordiska länderna och Ryssland, om samarbetet kring regionen.

Syftet med mötet i Umeå var att stärka Barentssamarbetet och att öka förståelsen inom EU och globalt för regionens strategiska betydelse som råvaruproducent för tillväxt och arbetstillfällen.

Näringsminister Maud Olofsson menar att redan nu finns konkreta exempel på tillväxt och nya jobb.

- Vi har skogen som resurs och vi kan bygga mycket vindkraft, säger Näringsministern.

Landshövding Chris Heister som också deltog på mötet menar även hon att Barentsregionen hamnar allt mer i centrum av Europa.

 - När tillväxt och arbetstillfällen ökar i regionen krävs också en utbyggnad av transportnätet och där är Norrbotniabanan en viktig del, säger landshövding Chris Heister.

Reporter: Tommy Karlsson-Ravström
tommy.karlsson-ravstrom@sr.se