Umeå

Försäkringskassan anklagas för att vara passiva

Justieombudsmannen, JO, har granskat försäkringskassan i Umeå och funnit att handläggningen i många fall präglats av "omotiverad passivitet".

Flera fall av lång sjukskrivning pågick ,utan att kassan åtminstone en gång per år tog upp frågan, om sjukersättning var aktuellt.

I Åtta av 40 granskade ärenden om sjukersättning eller aktivitetsersättning, hade det inte hänt något alls i flera månader - i ett fall nio månader.

En av förklaringarna till de långa handläggningstiderna, är sjukskrivningar bland försäkringskassans egen personal. Att personalen varit specialiserad har också försvårat för någon annan att gå in och ta över ärenden.

Nu försöker man minska sårbarheten genom att bredda kompetensen hos personalen, säger områdeschefen Kjell-Åke Johansson till JO vid inspektionen.

Ett ärende gällande assistansersättning har stått still i tio månader, då handläggaren var sjukskriven. Flera ärenden om vårdbidrag har utan förklaring inte hanterats under perioder om fyra-fem månader, enligt JO.

Ett par ansökningar om handikappersättning hade blivit liggande utan att det egentligen gjorts någon handläggning. Vid inspektionen i april i år fanns fortfarande inget beslut trots att ansökan kom in redan i maj och juni förra året.

Försäkringskassan har uppsatta mål för handläggningstiden, till exempel ska 75 procent av ärendena om assistansersättning vara avslutade inom 120 dagar, och inom 90 dagar för ärenden om vårdbidrag och handikappersättning.

I flera fall har kassans handläggare heller inte försäkrat sig tillräckligt om att en god man, förvaltare eller ombud verkligen har det uppdraget och hur långt denne har rätt att företräda den försäkrade.

P4 Västerbotten
news.vbtn@sr.se