Vårdval

Alla hälsocentraler ska godkännas

Fyra privata vårdgivare har än så länge godkänts av landstinget om att ingå i hälsoval Västerbotten. Men det är inte bara privata vårdgivare som ska godkännas.

Även landstingets 32 egna hälsocentraler måste få klartecken, det säger Gunilla Von Bergen hälso och sjukvårdsstrateg inom landstinget.

Landstinget ska teckna avtal med alla hälsocentraler och villkoren ska vara lika för alla, privata som offentliga.

Om inte en hälsocentral uppfyller landstingets krav måste bristerna åtgärdas innan avtal skrivs, säger Gunilla Von Bergen.

Avtalen med samtliga hälsocentraler ska vara klart före sommaren.

P4 Västerbotten
news.vbtn@sr.se