Antal kejsarsnitt ökar

Allt fler kvinnor vill föda barn med kejsarsnitt trots att det inte finns medicinska skäl för att utföra kejsarsnitt. Det visar barnmorskan Annika Karlström i sin avhandling, som hon lägger fram vid Mittuniversitetet i morgon fredag.

I Annika Karlströms forskning jämförs Stockholms län med de fyra Norrlandslänen. I Sverige sker cirka var sjätte förlossning, alltså 17 procent, med kejsarsnitt. En siffra som ökar men ändå är låg internationellt sett. I USA och Australien till exempel sker var tredje förlossning med kejsarsnitt.

De flesta kejsarsnitt i Sverige görs på grund av medicinska skäl, men eftersom gruppen som vill ha kejsarsnitt av andra skäl ökar vill Annika Karlström se en större satsning på information och stöd under graviditeten och att större resurser sätts in när det gäller förstfödeerskor, för att förlossningen ska bli så bra som möjligt och inte skapa rädsla inför framtida förlossningar.

Reporter: Ingrid Engstedt Edfast
ingrid.engstedt-edfast@sr.se