Umeå

SPF undersöker läkemedelshanteringen

Nu ska hanterandet av mediciner till äldre i Sverige kartläggas av Sveriges pensionärsförbund, SFP.
– Många äldre får för mycket eller fel medicin och läkemedelshantering till oss är bristfällig, säger Karin Mattsson, som är läkemedelsansvrig inom SPF-distriktet i Västerbotten.

Förbundet har bestämt sig för att göra en landsomfattande undersökning om medicinhantering i något man kallar läkemedelsprojektet. Genom att dela ut enkäter till sina medlemmar med frågor om vilka mediciner de tar, hur mycket de tar och om medicinen verkligen är nödvändig, hoppas SPF kunna bevisa att det inte står rätt till med läkemedelshanteringen för dom äldre i Sverige.

Förbundet har också skickat ut ett formulär till medlemmarna med frågor om mediciner som de kan ta med sig vid ett läkarbesök.
– Vi vill lära våra medlemmar att ställa de rätta frågorna när de träffar en doktor eller köper läkemedel, säger Karin Mattsson.

I undersökningen ska SPF också jämföra priser på mediciner hos apoteken och dagligvaruhandlarna. Detta sedan det larmrapporter om att priserna på receptfria mediciner skiljer sig åt beroende på var man handlar. Just nu går därför SPF:s medlemmar runt bland apoteken och andra butiker för att ta reda på priswerna på mediciner.
– Vi kallar det läkemedelskorgen och det här är undersökning som vi tänker göra årligen, säger Karin Mattsson.

Resultatet av SPF:s läkemedelsundersökning kommer att presenteras under Almedalsveckan på Gotland i sommar och Karin Mattsson är övertygad om att läkemedelsföretagen kommer att ta åt sig av undersökningen.
-- Vi är ju en viktig målgrupp för dem. Jag tror definitivt att de kommer att lyssna på oss, säger Karin Mattsson.

Reporter: Tommy Karlsson Ravström
tommy.karlsson.ravstrom@sr.se