Norrland

Grisbönder i norr vill slakta i Finland

Grisbönder i norra Sverige vill kunna slakta grisar i Finland, och ber om ändring av reglerna hos jordbruksdepartementet.

Norra grisodlarna, en intresseorganisation med bas i Vännäs, anser att reglerna för nationell ersättning till grisproduktionen förstärker det slakterimonopol som i praktiken råder i norra Sverige. I andra delar av landet finns flera slakteriföretag att välja på och då hålls priserna uppe.

Grisbönderna i norr vill att de ska kunna få del av stödet om grisarna slaktas vid EU-godkänt slakteri, och att det sätts en gräns för hur länge grisarna ska få finnas utanför stödområdet. Om grisbönderna i norr idag skickar grisarna till Finland måste transporten göra paus för att grisarna ska få vila.