Jaktarrenden stadgevidriga

Det nya höga arrendekontrakten för älgjakt på Sveaskogs marker måste rivas. Avtalen strider mot viltvårdsområdenas stadgar och måste göras om. Därmed är det inte säkert att äljakten blir billigare men ett nytt förhandlingsutrymme har uppstått i den här heta frågan för många älgjägare.

För drygt ett år sedan blev det ramaskri när Sveaskog aviserade höjning av jaktarrendena. När Sveaskog skickade ut arrendekontrakten i vår visade det sig att det blev höjningar på flera hundra procent för en del älgjaktslag.

Många jaktlag är beroende av att arrendera jakt mark av Sveaskog för att få ihop tillräckligt stora områden att jaga på.

Ett möte i Lycksele nyligen samlade ca 300 jägare och oron är stor för att det ska bli för dyrt att jaga älg. Sveaskog däremot talar om marknadsanpassning, i Norlland ligger priserna för att arrendera jaktmark betydligt högre än i resten av landet.