Robertsfors

Robertsforselevers kunskap måste förbättras

Robertsfors kommun måste vidta åtgärder för att förbättra elevernas kunskapsresultat, det menar Skolinspektionen som har gått igenom skolor och övrig utbildningsverksamhet i kommunen.

Även om skolväsendet i Robertsfors präglas av kompetent personal med fokus på omsorg och lärande, så brister kommunen i sitt kvalitetsarbete, menar Skolinspektionen.

Nu måste kommunen förbättra sig på ett antal punkter och redovisa det till Skolinspektionen innan slutet av september i år.

Bland annat ska alla elever i grundskola och gymnasium ges förutsättningar att lägst nå målen för utbildningen. Det behövs planer mot kränkande behandling, tillsyn av enskilda förskolor och ansvarsfördelningen mellan politiker, tjänstemän i skolförvaltning och personal på skolan måste bli tydligare.