Stad/Fjäll

Nollåttor vill stoppa skoter och jakt

En majoritet av svenskarna vill inte tillåta att folk får elda, tälta eller köra snöskoter var man vill, till exempel i naturskyddade områden. Här är skillnaden stor mellan hur stockholmare och fjällboende svarar.

I en nyligen publicerad undersökning, utförd av Vilt fisk och miljö, SLU och Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, undersöktes vad svenskarna tycker ska vara tillåtet i skyddade naturområden - och hur de ser på naturskyddet.

Många anser att de skyddade områdena är okända, outnyttjade och svårtillgängliga och nästan 75 procent av alla tillfrågade anser att besök borde underlättas. Trots att många vill öka tillgängligheten i skyddade naturområden, vill en majoritet av svenskarna på nationell nivå inte tillåta att folk får elda var man vill, tältning, snöskotertrafik, jakt, skogsbruk eller annan kommersiell verksamhet. Här är skillnaden stor mellan hur stockholmare och fjällboende svarar.

På länsnivå syns samma mönster både i Stockholms län och i de nordliga länen. På kommunnivå visar undersökningen att i kommuner med stor andel skyddad natur är folk betydligt mer positiva till att alla typer av aktiviteter ska få ske i skyddade naturområden.

Ett exempel är synen på skoter och terrängfordonskörning. I Stockholms län är stödet lägst, och det varierar mellan 4-17% på kommunnivå.

En stor andel av de som vill kunna köra skoter i skyddade naturområden bor i kommuner längs fjällkedjan, där också en stor andel av våra skyddade områden finns. I Sorsele (67%), Dorotea (60%), Vilhelmina (53%), Arjeplog (52%), Storuman (51%), Jokkmokk (50%), Älvdalen (49%), Kiruna (47%), Gällivare (46%) och Bjurholm (45%) är stödet störst.

Jakt, kommersiell verksamhet och eldning i skyddade naturområden är aktiviteter som också får stort stöd i fjäll- och norrlandskommuner, men lågt stöd i Stockholms län och kommuner.