Umeå

Björklövens konkurs upphävs

Björklövens konkurs upphävs av hovrätten. Hovrätten konstaterar att den ekonomiska ställningen förändrats drastiskt sen konkursdomen i Tingsrätten, som ju Björklöven självt ansökt om.

Ändå är fristen som man fått av leverantörer och supportrar av övergående natur, skriver hovrätten, om inte Björklöven gör något åt sina höga kostnader för löner och lönegarantier och dessutom en betydande skatteskuld.

Hovrätten fattade beslutet om att upphäva konkursen med viss tveksamhet, eftersom en del av pengarna som samlats in inte finns i Björklövens ägo ännu. Men hovrätten litar på löftet från Björklövens vänner om pengar.

– Det är naturligtvis ytterligare en chans för hockeyn i Umeå och Björklöven att bedriva hockeyverksamhet på elitnivå.

– Det känns naturligtvis väldigt bra, samtidigt ska man vara ödmjuk inför det faktum att det här bara är en del, om än viktig del, för det fortsatta arbetet att skapa en organisation som håller organisatoriskt och ekonomiskt framöver.

– Nästa rejäla deadline som kommer är att det ska in ett bokslut till hockeyförbundet senast måndag kommande vecka.