Umeå

Ungdomar och centrum ska lyfta V:s Ersboda

Idag gjorde Vänsterpartiet i Umeå ett utspel att göra Ersboda, framförallt då östra Ersboda, mer attraktivt. Skolan och de ungas fritid var det som stod i centrum. Affärsverksamhet är också något som många tror skulle utveckla stadsdelen.

– Fram för allt lägger vi samlade förslag både kring konkreta sociala investeringar på området, konkreta förslag på att utveckla mer centrumkänsla, fram för allt här på Östra Ersboda, säger Tamara Spiric, som är vänsterpartistisk kommunpolitiker.

– Jag ser också att man borde, från Bostadens håll, göra det möjligt att öppna små affärslokaler i bottenplan på sina hyreshus. I Malmö kallar man det bokaler, där man har möjlighet att bo i huset och till ett förmånligt pris också driva affärsverksamhet.

Affärsverksamhet är också något som många tror skulle utveckla stadsdelen. Ser man på på hela listan är det framförallt de unga som det ska satsas mer på.

Skolan ska få mer driftsresurser, föreningar ska få hjälp att jobba mot de yngre, till exempel vill man att mini UG, ungdomsgårdsverksamhet mot mellanstadiebarn ska återinföras.

– Vi vill ha en äventyrslekpark för de små barnen och deras familjer här på Ersboda.

Vänsterpartiet tycker även att kommunen bör tänka om hur man fördelar sina verksamheter inom stadsgränsen.

– Kommunen måste titta på, men också komma till skott och besluta om, att förlägga mer kommunal verksamhet, kommunala arbetsplatser här, tycker Tamara Spiric, vänsterpartiets gruppledare i kommmunfullmäktige och ledamot i kommunstyrelsen.