Lycksele

Översvämning i Rusksele

Det är mycket höga flöden i Vindelälven och SMHI har utfärdat en klass 2 varing. I Rusksele har vattennivån stigit de senaste dagarna och orsakat översvämning på många håll. Även i Överrödå har vattnet stigit och svämmat över den enskilda vägen till Trollberget.