Umeå

Björklöven slipper betala kommunal skuld

Det handlar om en skuld på 760.000 som bolaget kommer att slippa betala. Det är en av de uppgörelser som ligger bakom att Björklöven fick konkursen upphävd i går.

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Umeå tar beslutet i dag. I bakgrunden till beslutet påpekar stadsdirektör och ekonomidirektör att om Björklöven skulle gå i konkurs skulle kommunen förlora ännu mer. Hyresavtalet med Umeå arena på 1,3 miljoner kronor skulle då falla bort.

Skulden som nu avskrivs gäller matchhyra, restauranghyra, istidshyra, livsmedelskontroll och tillsynsavgift för våren.