VINDELÄLVEN

Vårfloden närmar sig kusten

Vårfloden i Vindelälven närmar sig kusten. Vid mätstationen i Vindelns kommun strömmar det nu dubbelt så mycket vatten varje sekund som för bara 4 dagar sedan.

Vårfloden har spolat bort en bro vid Renforsen i Vindeln. Det är en gångbro som byggts ut till en holme i forsen. Bron gick över en älvfåra som var torrlagd av en flottningsdamm fram till översvämningen 1995. Då sprängdes dammen för att lätta på trycket uppströms Vindeln.

I Umeå har två gång- och cykelvägar längs älven stängs av på grund av risk för ras. Det gäller vägar vid Backenkyrkan och uppströms.

I Rusksele har vattennivån stigit de senaste dagarna och orsakat översvämning på många håll. Även i Överrödå har vattnet stigit och svämmat över den enskilda vägen till Trollberget.