UMEÅ

Löven lovades pengar utan politiskt beslut

Utan att ha några politiska beslut i ryggen lovade Ekonomidirektören i Umeå kommun Hovrätten att kommunen avskriver Björklövens skuld på över 700 000 kronor. Vänsterpartiets Tamara Spiric ser det här som ett allvarligt brott mot demokratin.

Det var redan för en vecka sedan som ekonomidirektören i Umeå kommun skrev till Hovrätten med anledning av Björklövens överklagande av konkursen. Där meddelade direktören att kommunen avskriver en skuld på 760 000 kronor. Men det fanns inga politiska beslut bakom.

Kommunalrådet Lennart Holmlund hävdar att han inte visste något - men att ekonomidirektören gjorde rätt. Om Björklöven går i konkurs förlorar kommunen hyra för Umeå arena med 1,2 miljoner kronor.

Ärendet om att skriva av Björklövens skuld tas först idag upp som extra ärende i kommunstyrelsens arbetsutskott.

– Det känns förstås helt orimligt att man har en förening som särbehandlas gentemot de andra föreningarna, säger Tamara Spiric, Vänsterpartiet.

– Det andra är utifrån ett demokratiskt perspektiv så är det väldigt märkligt att ekonomidirektören för kommunen redan den 17 maj skrivit under och bekräftat att Umeå Kommuns fordran på Björklöven AB kommer att avskrivas, säger Tamara Spiric.

Det fanns alltså ingen politisk beredning i kommunstyrelseorganen där de olika partiföreträdarna har insyn. Däremot politiska signaler från vissa politiker om att såhär gör vi, ekonomdirektören. Det förutsätter i varje fall vänsterpartiets Tamara Spiric som tycker det strider mot alla demokratiska spelregler. Dessutom gynnar det en förening som fått miljoner i skulder avlyfta under det senaste året.

När P4 Västerbotten frågar fritidsnämndens ordförande Christer Lindvall (S) som också är ledamot av kommunstyrelsens arbetsutskott blir svaret "inga kommentarer".

För kommunalrådet Lennart Holmlund (S) är det inget demokratiskt problem eftersom kommunstyrelsens arbetsutskott idag bekräftade ekonomidirektörens besked till tingsrätten om att efterskänka Lövens skulder på 760 000.

Det var också bråttom inför Hovrättens beslut om överklagandet. Holmlund hävdar i motsats till kritikerna att kommunen annars hade fått samma kostnader eller mer om en konkurs inträffat.

– De hade diskuterat det där på tjänstemannanivå och de litade väl på att vi tog det där beslutet.

– I nödsituationer om man kallar det för det, det är viktigt att rädda 1,2 miljoner per år åt kommunen, säger Lennart Holmlund.

Men Tamara Spiric köper inte argumenten.

– Frågan är ska vi ha en demokratisk ordning där man faktiskt diskuterar öppet och ärligt innan besluten fattas och sedan får var och en redogöra för sina argument och stå för det? säger Tamara Spiric, gruppledare för vänsterpartiet och ledamot av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tommy Engman
tommy.engman@sr.se