Landstinget står på sig mot Sports Medicine

Västerbottens läns landsting och Sports Medicine kommer inte överens. Konflikten handlar om hur avtalet ska tolkas. Magnus Högström chef för Sports Medicine säger att kliniken ska ha alla remisser som rör idrotts- och motionsskador.

– Vi menar att landstinget egentligen enligt kontraktet bara kan ta hand om idrotts- och motionsskador i det fall vi inte kan göra det på ett tillfredställande sätt. Om vi inte hinner med att operera eller köerna blir för långa, säger Magnus Högström chef och överläkare vid Sports Medicine Umeå.

Det var i höstas som Sports Medicine Umeå blev en privat klinik efter att tidigare varit en landstingsdriven klinik, kallad Idrottsmedicin. Skälet till att kliniken blev privat var bland annat för att kunna ta emot försäkringspatienter och patienter från utlandet som var beredda att betala för Sports Medicine behandlingar.

När Sports Medicine blev en privat klinik, som bland annat finansieras av Baltic gruppen, tog landstinget beslut om att köpa vissa behandlingar av Sports Medicine. Landstinget skrev även ett så kallat ramavtal med Norrlandskliniken AB i Umeå.

Sports Medicine hävdar att man enligt avtalet är garanterad en viss volym och att man ska ha alla remiser som rör idrotts- och motionsskador. 
Men så är inte fallet, det säger det Socialdemokratiska landstingsrådet Levi Bergström:

– Den tolkningen har Sports Medicine gjort. Den rakt motsatta tolkningen har en väldigt kunnig avtalsjurist som landstinget anlitat och som konstaterat att Sports Medicine eller Norrlandskliniken bara ska få det vi inte hinner med enligt vårdgarantin, säger Levi Bergström.

Även Sports Medicine har anlitat jurister som tolkat avtalet till Sports Medicines fördel, det säger Magnus Högström som hänvisar till Baltic gruppen när det gäller advokatfirmans utlåtande.

Det är inte bara konflikt om hur avtalet ska tolkas. Sports Medicine anser också att Ortopedkliniken på Universitetssjukhuset i Umeå undanhåller remisser.
Men det tillbakavisar Ann-Christin Sundberg chef för den specialiserade sjukvården och hänvisar till de gemensamma remissgenomgångar som parterna har:

– Det är därför vi har gjort de här avstämningarna. Så att vi inte har grus i maskineriet. Får vi det ska vi avhjälpa det på en gång. Vi ska inte ha några stora frågor som vi ska behöva diskutera om misstroende mellan varandra.

- Däremot avtalet som sådant det ligger där som grund och om vi accepterar det, är det lättare att jobba, det säger Ann-Christin Sundberg Västerbottens läns landsting.

Senast i måndags hade berörda parter en gemensam genomgång av remisser från hälsocentralerna inom Umeå sjukvård. Enligt Ann-Christin Sundberg var de 17 remisser som hade kommit in de senaste två veckorna och Sports Medicin fick de flesta.

Remisser från Ortopedklinikerna i Skellefteå och Lycksele skickas direkt till Sports Medicin. Även remisser från regionen går till Sports Medicine och förra året var det drygt 180 remisser av karaktären idrotts- och motionsskador som kom från regionen.