Björksele/Kristineberg

Koka vattnet

Lycksele kommun uppmanar boende i Björksele, Säter och Kristineberg i Lycksele Kommun att koka det vatten som skall drickas. Anledningen är högt vattenflöde i Vindelälven.