Lövånger

Storstugan i Kyrkstaden på väg att säljas

Storstugan och konferensanläggningen i anslutning till Lövångers kyrkstad kan komma att säljas. Lönsamheten i hela anläggningen har inte blivit bättre med åren utan ger underskott som Skellefteå kommun gått in och betalat. Storstugan ägs av stiftelsen Lövångers Kyrkstad, men står på kommunal mark.

Ökat driftsstöd är också en önskan från en anläggning som som fått bidrag från början av 90-talet. Här är elkostnaderna höga och därför behövs en förändring. Stiftelsen vill även se en köpare som kan driva anläggningen på ett bra sätt, om det nu blir en försäljning.

Kommunen har under dessa år betalat 10 miljoner för att täcka driftunderskott och lika mycket för att rusta upp anläggningen. Så det är svårt att motivera framtiden när lönsamheten inte blir bättre. Så nu ska kommunstyrelsen ta upp kyrkstadens framtid den första juni.

Kyrkstugorna inom området ägs av Lövångers hembygdsförening och berörs inte av en eventuell försäljning av Storstugan. Men visst är det oroligt nu säger Roland Eriksson från föreningen Lövånger Utveckling. Han menar att kommunen ser på det hela på fel sätt, det här är ett museum där det även går att bo och vilket museum går med vinst?