Översvämningsskador kan minskas

Det pågående miljöåterställningsprojektet i Vindelälven kan komma att leda till minskade skador av vårfloden. Återställningen innebär att sidofåror som stängts av med ledarmar och stenkistor under flottningsepoken öppnas upp igen.

Daniel Holmqvist vid Vindelälvens fiskeråd säger att åtgärden görs för att förbättra fisket men att älven får ett bredare flöde vid forsarna. Det kan minska uppdämningen vid smala partier av älven, säger han.

Donald Eriksson som håller på med forsränning vid Trollforsarna där miljöåterställningen genomförts säger att öppnandet av gamla torrlagda älvfåror förändrat vattenföringen positivt. Det finns fler vägar för vattnet och uppdämningen minskar, säger han.