Rönnskär

Fåglar förorenas än vid Rönnskär

Trots att metallutsläppen minskat kraftigt så påverkas fortfarande småfåglar av smältverket i Rönnskär och den nedlagda blygruvan i Laisvall. Det  här visar ny forskning från Umeå universitet.

I en ny doktorsavhandling från Umeå universitet har den lilla fågeln svartvit flugsnappare studerats runt de båda industrierna.

Blyhalterna i fågelungarna har sjunkit efter att Laisvallgruvan lagt ner, men fem år senare är det fortfarande hög dödlighet bland ungarna.

Fåglarna runt Rönnskärsverken har lika höga metallhalter som för tjugo år sedan, trots att utsläppen minskat nästan helt.

Förklaringen till det är att det fortfarande finns höga halter av föroreningar i marken.

Anna Burén
anna.buren@sr.se