Västerbottens län

Fortsatt lägst brottslighet

Västerbottens län hade lägst antal anmälda brott per invånare i Sverige första halvåret 2010, visar nya siffror från Brottsförebyggande rådet.
P4 Västerbottens jämförelse av statistik från de senaste tio åren visar att länet har hållit sig på den platsen sen dess.

I Västerbottens län var det 4 720 händelser per 100 000 invånare som anmäldes och registrerades som brott hos polis, tull och åklagare. Det kan jämföras med 7 068 anmälda brott per 100 000 invånare i hela Sverige. För de tre andra av de nordligaste länen varierar siffran mellan närmare 5 500 och 6 500.

När Brottsförebggande rådet har undersökt hur pass trygga människor känner sig visar det sig att Västerbotten också är länet där lägst andel av invånarna känner sig otrygga. Och förtroendet för polisen är också högst här.

Omhändertagandet bäst
De som har blivit utsatta för brott har fått svara på hur de tycker att polisen har skött sig gentemot dem, hur bra omhändertagandet har varit. Även där har invånare i Västerbottens län gett de mest positiva svaren, i den senaste undersökningen Rikspolisstyrelsen har gjort på det området.