Västerbottens län

Renar och vindkraft ska samsas

Det är svårt att få rennäring och vindkraft att existera tillsammans, men med projektet Vindren försöker man hitta sätt för vindkraftsprojektörer och samebyar att samexistera. Projektet Vindren inleddes 2009 och avslutas första kvartalet 2011. Det är finansierat av energimyndigheten och är ett samarbete mellan Svenska samernas riksförbund och Svensk Vindenergi.

– Jag tror vi kan hitta former som funkar bättre framgent än vad det gjort hittills, men det är ett svårt område det är det, det säger Anders Enetjärn  vd för företaget Enetjärn natur AB i Umeå som driver projektet.

Än så länge har projektet Vindren bland annat tagit fram riktlinjer om hur man bedriver samråd mellan vindkraftsprojektörer och samebyar. Snart har man också ett färdigt förslag om hur man jobbar med miljökonsekvensbeskrivningar.

En annan del man jobbar med är avtalsfrågor mellan samebyar och vindenergibolag. Anders Enetjärn tycker att det är ett väldigt viktigt område eftersom man med avtal skulle kunna göra en tydlig spelplan mellan de båda parterna.

--Som det varit hittills har det varit en tuff utmaning för båda parter med de här stora anstormingarna av många vindkraftprojekt i renskötselområdet och många i samebyarna känner sig väldigt osäkra på hur det här kommer att påverka dom.

Kan det här projektet verkligen hjälpa dom att komma överens?

– Ja, det är väl en hjälp för samebyarna att vi talar om för både samebyar och projektörer hur vi tycker att samråd ska gå till. Sen när man kommer till det här med avtal, så har vi förslag på skrivningar, konkreta skrivningar, som handlar om att samebyarna ska ha möjlighet, i endel eller alla fall ha möjlighet att få ersättning för den tid dom lägger ner men också för att få ersättning för den påverkan som vindkraftanläggningen faktiskt medför på rennäringen, säger Anders Enetjärn.