Hälsa

Lever kortare i glesbygd

Människor i glesbygd lever kortast, medan Stockholmsregionen har de högsta medellivslängderna, enligt ny statistik. Men trots kortare livslängd anser glesbygdsinvånarna sig må bättre än dem som bor kring huvudstaden.

Längst är medellivslängden i några Stockholmsförorter, som till exempel Danderyd. Där lever en man i genomsnitt 83 år, mot runt 75 år i Malå eller Åsele kommun. Det här visar ny statistik från Statens folkhälsoinstitut.

Bättre psykisk hälsa
Det här förklaras av Karin Melinder på Folkhälsoinstitutet med att fler lever i ekonomisk utsatthet och mindre hälsosamt i glesbygdskommunerna.

Men i forskningen visar det sig samtidigt att glesbygdsborna säger sig må bättre psykiskt än förortsborna. Och mycket tyder på att den sociala samvaron är bättre i glesbygdskommunerna.